psycholog dziecięcy bydgoszcz

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

e-mail: terapikum@gmail.com
+48 691748693
psycholog bydgoszcz

Psycholog dziecięcy

Jestem psychologiem dziecięcym.
Ukończyłam pięcioletnie psychologiczne wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 1994r. Numer dyplomu : 8838. Pracuję zawodowo z dziećmi oraz ich rodzicami już od 1994r. jako psycholog i socjoterapeuta. Cały czas doskonalę swój warsztat zawodowy uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach.Dodatkowe kwalifikacje

• Studium Profilaktyki i Psychokorekcji
• Kurs kwalifikacyjny z Socjoterapii
• Kurs kwalifikacyjny Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona I i II stopnia
• Studia Podyplomowe: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych"

Wybrane szkolenia

• "Stosowanie i interpretacja DZIECIĘCEJ SKALI ROZWOJOWEJ DSR"
• "Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 roku życia w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP- R
• "Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa"
• "Diagnoza Dysleksji"
• "Dysleksja rozwojowa- zagadnienia teoretyczne"
• "Diagnoza Dysleksji Rozwojowej"
• "Dysleksja nie może być wymówką! Jak wdrożyć Program Edukacyjno- Terapeutyczny ORTOGRAFFITI"
• "Od dysgrafii do kaligrafii-nowa seria zeszytów ORTOGRAFFITI"
• "Uczeń z dysleksją w szkole. Dostosowanie wymagań – dwie strony medalu"
• "Metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania"
• "Praca z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki w szkole"
• "Budowanie indywidualnych programów nauczania dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych"
• "Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych ich różnorodne objawy i metody terapii"
• "Zaburzenia procesu socjalizacji-diagnoza i profilaktyka"
• "Terapia Dziecka Nadpobudliwego"
• "Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole"
• "Między agresją a depresją. Jak pokonywać problemy uczniów. Podejście poznawczo-behawioralne"
• "Przeciwdziałanie przemocy. Zapobieganie agresji"
• "Terapia Behawioralna w Pracy z Dzieckiem Autystycznym lub z Niepełnosprawnością Intelektualną"
• "Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To Zespół Aspergera". Luke Jackson " Świry, dziwadła i Zespół Aspergera" – szkolenie dotyczące diagnozy i terapii Zespołu Aspergera
• "Diagnoza różnicowa autyzmu i Zespołu Aspergera"
• Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
• "Odlot", "Nasze Spotkania", "Drugi elementarz- czyli Program Siedmiu Kroków" - programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
• "Żyję więc tworzę" szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą mającą problemy z zachowaniem i nie radzącą sobie z nadmiernym stresem"
• "Zabawa jako metoda edukacyjna i wychowawcza"
• "Trudne rozmowy – propozycja zajęć dla uczniów na godziny wychowawcze"
• "Jak porozumiewać się z rodzicami trudnych uczniów?"
• "Współpraca z rodzicami – jak organizować spotkania dla rodziców, jak wspierać ich w wychowaniu, jak zaangażować do współpracy
• Neurolingwistyczne Programowanie pt.:" Sztuka porozumiewania się – Intensywny Trening Profesjonalnej Komunikacji"
• "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie"
• "Zniewoleni agresją – prawne, diagnostyczne, korekcyjne działania wobec sprawców przemocy"
• "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie w Środowisku Lokalnym. Aspekt Interdyscyplinarny"
• "by dzieciństwo nie bolało…"- szkolenie dotyczące przemocy w rodzinie
• "Dziecko pod parasolem prawa"
• "Bezpieczny Internet"- szkolenie na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie
• "Psychologiczno-pedagogiczne problemy Dzieci i młodzieży przewlekle chorej w rzeczywistości edukacyjnej polskiej szkoły"
• "Wychowanie i nauczanie integracyjne"
• „Metody i techniki pomocy dzieciom z ADHD”
• „Dziecko z Zespołem Zaburzeń Więzi”
• „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym – Etap I”
• „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym – Etap II”

Gabinet Psychologiczny Dziecka
TERAPIKUM
Bydgoszcz, ul. Chopina 3

Odwiedż nasz profil
Facebook