Badanie rozwoju dziecka Bydgoszcz

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

e-mail: terapikum@gmail.com
+48 691748693
psycholog bydgoszcz

Diagnoza

• Diagnoza i stymulacja rozwoju psychoruchowego małego dziecka 0-6 lat (diagnoza w przypadku niepewności czy dziecko rozwija się prawidłowo lub w celu wspierania dziecka w dalszym rozwoju)
• Diagnoza problemów rozwojowych
• Diagnoza trudności szkolnych
• Diagnoza trudności wychowawczych
• Diagnoza trudności w zachowaniu dziecka
• Diagnoza problemów emocjonalnych
• Diagnoza trudności w relacjach z innymi ludźmi

Każda diagnoza dziecka poprzedzona jest wywiadem z rodzicami. Diagnoza obejmuje od 1-4 spotkań z dzieckiem (ilość zależy od zgłaszanego problemu oraz indywidualnego przypadku) kończy się omówieniem wyników, określeniem mocnych stron dziecka i obszarów do pracy oraz udzieleniem wskazówek do dalszego postępowania z dzieckiem.

Po diagnozie dodatkowo na życzenie rodziców wydaję pisemną opinię psychologiczną.Konsultacje

Konsultacja psychologiczna
Jest to pierwsza rozmowa z rodzicami. Odbywa się bez dziecka. Zazwyczaj jest to 1 spotkanie.

Podczas konsultacji:
- zapoznaję się ze zgłaszanym problemem oraz oczekiwaniami rodziców
- określam i omawiam zalecane formy pomocy dla dziecka
- wspólnie z rodzicami ustalam dalszy tok postępowania lub kończymy współpracę na konsultacji.

Spotkanie na pierwszej konsultacji nie zobowiązuje do skorzystania z dalszych proponowanych ofert. Decyzja należy do rodziców.Poradnictwo i terapia

Wsparcie wychowawcze dla rodziców
(rozwijanie umiejętności wychowawczych, przekazywanie wskazówek terapeutycznych, udzielanie porad, objaśnianie problemów dziecka i niepokojów rodziców, udzielanie informacji dotyczących form pomocy dostępnych także w innych placówkach pracujących na rzecz dziecka i jego rodziny).

Praca terapeutyczna z dzieckiem i jego opiekunami
Są to cykliczne spotkania z dzieckiem i rodzicami po przeprowadzonej diagnozie. Ilość spotkań zależy od wyników diagnozy i ustaleń z rodzicami.Program ORTOGRAFFITI – Dysleksja

(dla dzieci z dysleksją, z objawami ryzyka dysleksji, z trudnościami w poprawnej pisowni ortograficznej, z niską sprawnością graficzną) Jest to program do pracy z dziećmi z dysleksją. Z powodzeniem mogą z niego korzystać dzieci ryzyka dysleksji lub wszystkie te, które napotykają trudności w nauce poprawnej pisowni ortograficznej, mają specyficzne trudności z czytaniem lub problemy typu dysgraficznego. Program składa się z odpowiednich serii zeszytów ćwiczeń. Są one proste, łatwe do wykonania, kolorowe i ciekawe. Ma to duże znaczenie w codziennej pracy dla dzieci często zniechęconych mozolnym uczeniem się zasad ortograficznych.

Program rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
Ofertę kieruję dla uczniów klas IV-VI

Oferuję:
- cykliczne zajęcia z dzieckiem na bazie ORTOGRAFFITI lub:
- konsultację dla rodziców w ramach której przekażę wskazówki do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu na bazie ProgramuBadanie i stymulacja rozwoju psychoruchowego małego dziecka

(diagnoza rozwoju małego dziecka od 0-6 lat)
Badanie to jest stosowane w przypadku wątpliwości rodziców czy dziecko rozwija się prawidłowo lub w celu wspierania dziecka w dalszym rozwoju. W rozwoju małego dziecka bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie ewentualnych opóźnień oraz podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych lub profilaktycznych. Stwarza to szanse na znaczne wyrównanie deficytów rozwojowych. To badanie w celu wczesnego wykrywania sygnałów zaburzeń i opóźnień, do określenia słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka.

Ukierunkowanie rodziców w codziennej pracy wychowawczej, aby stymulować i optymalnie rozwijać potencjał rozwojowy dzieckaPROGRAM WSPIERANIA KONCENTRACJI UWAGI

Zajęcia indywidualne z dzieckiem lub w małej grupie.
Program ćwiczeń dostosowany do indywidualnych potrzeb.Zajęcia wspierające kompetencje emocjonalno-społeczne

Praca indywidualna lub w małej grupie. Dla dzieci z trudnościami w kontach z rówieśnikami.Ćwiczenia relaksujące i wyciszające

Praca indywidualna lub w małej grupie.
Poprzez gry i zabawy, zajęcia plastyczne z wykorzystaniem muzykoterapii dzieci uczą się koncentracji, relaksują, wyciszają, wzmacniają swoją samoocenę, odkrywają swoje mocne strony, wzmacniają pewność siebie.
Dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, z trudnościami w kontach z rówieśnikami z problemami w opanowaniu emocji.Cennik

Konsultacja psychologiczna z rodzicem w sprawie dziecka
(ok. 60 minut)

- pierwsza wizyta - 150zł
- kolejne 120zł

Zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne z dzieckiem
– 120 zł


Wydanie dodatkowo pisemnej opinii psychologicznej
- 100zł.

W zależności od zgłaszanego problemu w indywidualnych przypadkach oferta (ilość i typ zajęć, forma diagnozy, cena) ustalane są indywidualnie.Współpraca

Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii SENTE w Bydgoszczy
Centrum Edukacji Neurodydaktyki i Terapii Sensorycznej CENTS w Bydgoszczy

Gabinet Psychologiczny Dziecka
TERAPIKUM
Bydgoszcz, ul. Chopina 3

Odwiedż nasz profil
Facebook